El Periódico de Catalunya

Víctor Escandell
_______________________________________________

El periódico de Catalunya
Il·lustracions per a diverses seccions d'El Periódico de Catalunya.
Premiat en els premis ÑH05 de disseny periodístic Espanya / Portugal 08.
Ilustraciones para diversas secciones de El Periódico de Catalunya.
Premiado en los premios ÑH05 de diseño periodístico España/Portugal 08